ingyenes webstatisztika

PALANTIC TÖRZSVÁSÁRLÓI Program

1. Általános Részvételi Feltételek hatálya

A Palantic Törzsvásárlói Programban minden nagykorú magyar és külföldi természetes személy részt vehet, amennyiben a Programhoz tartozó Törzsvásárlói Kártyát (továbbiakban: Kártya) igényel, illetve az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban ÁSZF) elfogadja.

2. Általános rendelkezések

3. Kártyabirtokosok adatainak kezelése, védelme

A kártyabirtokosok által megadott adatokat a Palantic kezeli. A kártyaigényléssel egyidejűleg a kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Palantic feldolgozza, tárolja, a Program működése szempontjából kezelje.

A Palantic által megvalósított adatkezelés célja a Törzsvásárlói Program működtetése, a kártyák használatához kapcsolódó kedvezmények mértékével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő reklamációs ügyek rendezése. Az adatkezelés további célja a kártyabirtokosok hatékonyabb tájékoztatása a Palantic által bevezetett új üzleti lehetőségekről, a kártyabirtokosok hűségének növelése üzleteink iránt.

A kártyaigénylő lap kitöltésével és aláírásával a kártyabirtokos hozzájárul, hogy személyes adataira, illetve a kártyával végrehajtott tranzakcióira vonatkozóan a fent leírt adatkezelést a Palantic végrehajtsa.

A kártyabirtokos jogosult az adatkezelési, adattovábbítási hozzájárulását írásos formában részlegesen vagy teljesen visszavonni. A visszavonó nyilatkozat egyúttal a Programban való részvétel megszüntetését jelenti a kártyabirtokos részéről.

Tilos a személyes adatok a Programban részt nem vevő harmadik személy részére történő továbbadása, értékesítése, használatra való átadása. A Palantic a kártyabirtokosok adatait kizárólag a Program működésének időtartama alatt tárolhatja. A kártyabirtokos adatait a kártyabirtokosnak a Programban való részvétele, illetve magának a programnak a megszűnése napjától számított 6 hónap leteltével Palantic-nak törölnie kell.

4. Egyéb rendelkezések

A Palantic nem felel a törzsvásárlói kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a Kártya ellopása, elvesztése, megsemmisülése, megsérülése következtében keletkezett károkért.

A kártyabirtokos a Programmal kapcsolatban felmerülő bármely panaszával, kérésével, kérdésével a következő telefonszámon fordulhat hozzánk: 06-1/210-1714 valamint írásban: palantic@palantic.hu illetve a varuzlet@palantic.hu

5. Programban való részvétel megszüntetése

A Palantic jogosult a törzsvásárlónak a programban való részvételét azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a kártyabirtokos neki felróható okból hamis adatokat közöl.

A törzsvásárlónak jogában áll a programban való részvételét bármikor indoklás nélkül megszüntetni.

6. Törzsvásárló Program előnyei

A Kártya tulajdonosa minden vásárláskor az adott évben meghatározott %-ú kedvezményben részesül, 2016-ban ennek mértéke 6%. Ezen felül részt vehet különböző előre meghirdetett egyéb akcióinkban, különleges eseményeinken.